Politika e rimbursimit per porosite e luleve dhuratave dhe blerjeve online

Ne i zgjedhim me kujdes dyqanet e luleve dhe bizneset partnere, duke pranuar vetem ato qe (nder te tjera) kane treguar gjithmone korrektesi ne marredheniet me klientet.
Probleme me dergesat e porosive, megjithese shume te rralla, kane ndodhur dhe do te ndodhin. Ne keto raste ne do tju rimbursojme sipas rregullave te meposhtme:

- Nese porosia nuk kryhet ne diten e caktuar dhe per fajin tone, ne do tju kthejme 100% te pageses.
- Nese ju pranoni qe porosia te dergohet diten e neserme, ne do tju kthejme tarifen e sherbimit ne vend.
- Nese personi qe merr dhuraten nuk eshte i disponueshem edhe pas disa ditesh nga dita e dergeses, ne do tju kthejme pagesen minus tarifen e sherbimit ne vend. Pra ne nuk do tju kthejme pagesen e sherbimit ne vend.
- Nese personi qe merr dhuraten nuk eshte i kenaqur me artikullin ose sherbimin, ai mund ta refuzoje marrjen e dhurates dhe ne do tju kthejme 100% te pageses.

Nese marresi e pranon dhuraten ne nuk jemi pergjegjes per reklamimet e mevonshme.

Ju lutemi vine re qe nga momenti qe klienti perfitues e pranon buqeten, artikullin apo sherbimin, dhurata.com nuk eshte me pergjegjese per marredheniet e metejshme ndermjet marresit dhe shitesit ne lidhje me garancine e artikujve apo sherbimit, shkembimin, rimbursimin etj
Megjithate ne jemi shume te interesuar te degjojme nga juve cdo verejtje qe mund te keni per sherbimin e bizneseve partnere.

Nese keni ndonje pyetje apo shqetesim ju lutemi na kontaktoni.Vazhdoni me porosine tuaj »