Ne vertet e presim me kenaqesi qe ju te na kontaktoni

Ju lutemi lexoni edhe pyetje-pergjigjet.
Nese nuk mundeni te na telefononi, na dergoni numurin tuaj me SMS tek +1 416 4099529.

 
Social Media


Ne Shqiperi
Me email:
Me telefon: +355 4 2236642
+355 694051701
Adresa Rruga Islam Alla
Pallati 19, Nr 3D
Tirane
Skype

Ne Kanada
Me email:
Me telefon: +1 416 4099529, ose
  1 888 6 DHURATA(348728) telefonate pa pagese nga USA dhe Canada

Me poste: CodePassion Internet Services Inc.
Dhurata.com
13 Tamarack Circle
Etobicoke, ON, M9P3T9
Canada
Na dergoni komentet/pershtypjet tuaja.
Subjekti i komentit:
Komenti:
Shkruaj adresen tuaj email NESE deshiron nje pergjigje nga ne: